Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 – theskillshub

To Kέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (ΚΔΒΜ1) theskillshub οργανώνει εξειδικευμένους κύκλους σπουδών για ενηλίκους.
Το ΚΔΒΜ1 προσφέρει το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Διεθνής Επιχειρησιακή Επικοινωνία (International Business Communication) διαρκείας 100 ωρών, που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις για να σταθούν στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και να επικοινωνούν με ξένους πελάτες και επιχειρήσεις.

Γενικότερα, το theskillshub αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένων και επιχειρηματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους σπουδαστές του μέσα από την παρακολούθηση στοχευμένων κύκλων μαθημάτων.
Στόχος μας είναι οι σπουδαστές να αποκτούν δεξιότητες που θα εξαργυρώνονται ως συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, αλλά και ως εργαλεία για την προώθηση των δικών τους επιχειρηματικών φιλοδοξιών.