Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βλαχόπουλος διδάσκει όλα τα επίπεδα της αγγλικής γλώσσας. Τα επίπεδα που διδάσκονται ξεκινούν από τα τμήματα νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα του Little Indians’ Club και φτάνουν μέχρι τα τμήματα Proficiency, δηλαδή την άριστη γνώση της Αγγλικής.

Τα παιδάκια ξεκινούν να μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα στην ηλικία των 7 ή 8 ετών, δηλαδή στη δευτέρα ή τρίτη τάξη του δημοτικού. Τα προγράμματά μας είναι προσαρμοσμένα στις νοητικές δυνατότητες και τις μαθησιακές ανάγκες των μικρών μας μαθητών. Χτίζοντας σταδιακά γερά θεμέλια, δομούμε ομαλά την άριστη γλωσσομάθεια.


Αναγνωρισμένα Πτυχία

Αποκτήστε αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών. Με την αξιοπιστία διεθνών πανεπιστημίων και οργανισμών πιστοποίησης, και αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

Δείτε τα Πτυχία Αγγλικών