Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων


Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (εφεξής ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ) και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (εφεξής ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Δ.Β.Μ. 1) θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιθυμούν να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττουν, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, αναζητάτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή με μηνύματα,  χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μάθησης, υποβάλλετε ψηφιακά αίτηση ενημέρωσης ή συμμετοχής σας σε εκδηλώσεις μας ή/και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων και το νόμο. Ισχύει επίσης και για όσους υποβάλλουν αίτηση απασχόλησης στο ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και στο ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Δ.Β.Μ. 1.

Το ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και το Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ λειτουργούν στη οδό Γερασίμου Μαρκορά 19, στην Κέρκυρα με την επωνυμία ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΠΕ, με έδρα την Κέρκυρα στην οδό Γερασίμου Μαρκορά 19.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο (www.corfulanguages.com),  αλλά μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά επικοινωνώντας με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση languagesincorfu@gmail.com ή καλώντας στο 2661037007ή είτε απευθυνόμενοι σε μας προσωπικά.

Αντικείμενο της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων («δεδομένα»), τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς είτε με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με τα στοιχεία που μας παρέχετε ως γονείς/κηδεμόνες ή/και σπουδαστές/μαθητές μας. Τα στοιχεία αυτά τα συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

Επίσης, συλλέγουμε στοιχεία για τους προμηθευτές μας, όσους εργάζονται σε εμάς και αυτούς που αναζητούν εργασία σε μας. Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο στις περιπτώσεις που το απαιτεί ρητή διάταξη νόμου και με βάση και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε

1. Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμό σπουδαστών/μαθητών ή/και γονέων/κηδεμόνων, διεύθυνση και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), επαγγελματική ιδιότητα, αριθμός τέκνων, προφίλ σπουδών/φοίτησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας, και κυρίως για να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

2. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και των δράσεών μας.

3.Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο,  ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας  κ.λπ.,  που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών,

4. Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών πληρωμών: Τα δεδομένα αυτά, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking κλπ, συλλέγονται είτε από εσάς, είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει, με σκοπό την πληρωμή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων σας από εμάς θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή σας προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πέραν του παραπάνω.

5. Επίσης τηρούνται πληροφορίες αξιολόγησης όπως τα αποτελέσματα των επιδόσεών τους, οι παρουσίες/απουσίες, πληροφορίες σχετικά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, τυχόν ιατρικά στοιχεία (αν και εφόσον υπάρχει λόγος να τηρούνται), καθώς και αρχεία συμπεριφοράς μέσα στην τάξη αλλά και φωτογραφίες ή και βιντεοσκοπήσεις των σπουδαστών/μαθητών μας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

6. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μας. Συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, υπηκοότητα, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, εκπαίδευση έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων,

Χρήση των δεδομένων που συλλέγουμε

1. Στην περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς, αλλά απλώς αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών τα οποία μας κοινοποιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (όπως η διεύθυνση ΙΡ, ο αναφορέας (refferer) κ.λ.π). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση λειτουργιών χωρίς αποκλεισμούς του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε προσωπικά εσάς, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία.

2. Εάν δηλώσετε συμμετοχή εγγράφως, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας ή με τηλεφωνική επικοινωνία σε δράσεις μας δηλώνετε προσωπικά στοιχεία σας. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας, να εξετάσουμε τα ερωτήματά σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον χώρο διεξαγωγής σεμιναρίων ή εκδηλώσεων στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή, να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας και την επικοινωνία μαζί μας. Τα Δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επισημαίνεται πως τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

3. Κατά την εγγραφή σας στο ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και το Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ δηλώνετε στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την φοίτησή σας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων. Η ενδεχόμενη κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουμε στους γονείς/κηδεμόνες ή/και σπουδαστές/μαθητές μας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και την ένταξη των σπουδαστών/μαθητών μας σε τμήμα, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των σπουδαστών/μαθητών και την συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, την ενημέρωσή των σπουδαστών/μαθητών ή/και γονέων/κηδεμόνων, τη δημιουργία και τήρηση αρχείου σπουδαστή/μαθητή, τη συμμετοχή των σπουδαστών/μαθητών σε εξετάσεις τρίτων φορέων, την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, την ενημέρωση και συμμετοχή σας σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς.

4. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά ή ερωτήματά σας προσωπικά, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς να ενημερώνουμε σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών μας.

5. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές ή/και άλλες συναφείς υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.

6. Χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με συμβάσεις και συμφωνίες με πελάτες, εταίρους και προμηθευτές.

7. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μας σύννομα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης και την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο της Ελλάδας.

8. Ο κηδεμόνας/γονέας θα ενημερώνεται για τις απουσίες/παρουσίες του τέκνου του με τηλεφωνική κλήση ή με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη γραμματεία του ΚΞΓ. 

Σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου, αυτό θα γίνεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, στο οποίο θα καταγράφεται και θα αποδεικνύεται η συγκατάθεση.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμη και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Φωτογραφίες/βίντεο

Το ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και το Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ δύνανται να λαμβάνουν και να διατηρούν αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο σπουδαστών/μαθητών/εργαζομένων/τρίτων συνεργατών στις εν γένει δράσεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατόν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και του Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ. Οι φωτογραφίες από τις ανωτέρω δράσεις μας περιλαμβάνονται σε ενημερωτικά/έντυπα που εκδίδουν και διανέμουν ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και το Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ στους γονείς/κηδεμόνες ή/και στους σπουδαστές/μαθητές καθώς και σε τρίτους. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη χρήση αυτών, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες/βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα, ιστότοπους κ.λ.π. του ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και του Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θόλωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας /Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους/συνεργάτες μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Ενδεικτικά αναφέρονται: φορείς αξιολόγησης/πιστοποίησης γλωσσομάθειας, παρόχοι υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρίες που εκτελούν φορολογικές/διαχειριστικές εργασίες για λογαριασμό μας, τυπογράφος/εκδοτική εταιρία, εταιρίες ταχυμεταφοράς, εταιρίες συστημάτων ασφαλείας, δημόσιες φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, και σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για φορολογικούς λόγους που αφορούν την πληρωμή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας και έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου/παραστατικού, διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε συναλλαγή και πράξη προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους λογιστές/λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία, καθώς και παρόχους πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την επεξεργασία  πληρωμής εκ μέρους σας, με χρήση καρτών.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να έχουμε έννομη υποχρέωση να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες Αρχές και φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα,  για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία  των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και λογιστές/ φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Συλλογή δεδομένων και χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε το επώνυμό σας και το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που τυχόν κοινοποιήσατε σε εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, όπως να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας αποστείλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να αντικρούσετε/ανακαλέσετε οποτεδήποτε την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας για τέτοιους σκοπούς στέλνοντας ένα μήνυμα στο info@elix.edu.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση

1.Τις συμβάσεις και συμφωνίες που έχουμε συνάψει με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με αυτές.
2. Τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν και όπου αυτή απαιτείται.
3. Το έννομο συμφέρον : Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον κριθεί ότι η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη  δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως εάν υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος.
4. Για τη συμμόρφωση και εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής μας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας και τη νομοθεσία της Ε.Ε.

Τι δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας ή/και τα δικά σας

Η ενημέρωσή σας σχετικά με τα δικαιώματά σας αλλά και αυτών του παιδιού σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και η διευκόλυνσή σας στην κατανόηση και την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά:

1.Το δικαίωμα να γνωρίζετε το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, πώς τα χρησιμοποιούμε, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών απευθείας από το ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (δικαίωμα πρόσβασης).

2.Όταν διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με ηλεκτρονικά μέσα και με αυτοματοποιημένο τρόπο (όχι σε έγχαρτη μορφή) στα πλαίσια εκτέλεσης μιας σύμβασης μαζί σας ή με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε κάποιον άλλον πάροχο υπηρεσιών σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή (δικαίωμα φορητότητας).

3.Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων ή αυτών του παιδιού σας αν αυτά είναι ελλιπή ή ανακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

4.Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς ή το παιδί σας (δικαίωμα περιορισμού), υπό συγκεκριμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις.

5.Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας ή των δικών σας, υπό συγκεκριμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις (δικαίωμα αντίρρησης).

6.Το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα διαγραφής), εκτός αν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διατηρούμε τα δεδομένα σας ή αν εκκρεμεί μία νομική υπόθεση.

7.Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης επικοινωνώντας μαζί μας (δικαίωμα αντίρρησης στην άμεση προώθηση).

8.Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε όλες τις περιπτώσεις που μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης).

9.Το δικαίωμα να απευθυνθείτε σχετικά με εμάς στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά μετα προσωπικά σας δεδομένα (δικαίωμα αναφοράς σε Αρχή).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί προσωπικά, τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση languagesincorfu@gmail.com.

Ο διευθυντής του ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και του Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας ή/και των δικών σας και πως μπορείτε να ασκήσετε καθένα από αυτά.

Διαχείριση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της παραβίασης, θα αναλάβουμε άμεσα ορισμένα μέτρα, όπως:

  • Θα περιορίσουμε το εύρος της παραβίασης
  • Θα λάβουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής της
  • Θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες Αρχές
  • Θα αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει
  • Θα αξιολογήσουμε τον τρόπο που αντιδράσαμε για να βελτιωθούμε

Ακολούθως, θα ζητήσουμε καθοδήγηση και οδηγίες από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της παραβίασης δεδομένων, καθώς και εάν και πότε είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε για την παραβίαση.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν τη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό. Τυχόν τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του του ΚΞΓ ΑΓΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ και του Κ.Δ.Β.Μ. 1 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ή εναλλακτικά θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τον Αύγουστο του 2019.